Škola drhání

VÁZÁNÍ PLOCHÉHO UZLU

Abychom se naučili vázat plochý uzel,potřebujeme dvě nitě libovolně dlouhé(minimálně však 1m). 

V tomto případě nepřeložíme nit na polovinu, nýbrž na dvě části v poměru 20/80 cm.

 Na pomocné niti utvoříme ze dvou nití, které vedeme horem, smyčky. 

Nitě uspořádáme tak, aby se do středudostaly dvě kratší a od nich směrem doleva a směrem doprava dvě delší nitě.

To je nutné proto, že při vázání plochého uzlu se obě krajní nitě spotřebovávají rychleji než dvě středové nitě.

Každá z obou středových nití slouží jako opora pro uzly utvořené ze dvou krajních nití, a proto je nazýváme základní neboopěrné nitě.

Zbývající dvě nitě jsou vázající.

Levou krajní nit vedeme křížem volně pře dvě základní nitě a pod pravou krajní nit.

Pravou krajní nit protáhneme pod základními nitěmi a přes levou krajní nit nad obloučkem.

Tímto způsobem se obě krajní nitě vzájemně provážou a uzavřou základní nitě mezi sebou.

Potom pevně přidržíme základní nitě a obě krajní nitě postupně odpovídajícím způsobem utahujeme a vznikající uzel posuneme na místo.

Takto dostaneme jednu polovinu plochého uzlu. Druhá polovina je zrcadlovým obrazem první. 

To znamená, že pravou krajní nit klademe volně křížem přes základní nitě a levou krajní nit pod základní nitě.

 Pravou krajní nit protáhneme pod obloučkem.

 Potom uzel postupně utahujeme pevněji a posuneme jej pod předcházející uzel.

Takto vznikne jeden plochý uzel, který se skládá ze dvou uzlů, tedy podvojný plochý uzel.

Jednoduše jej však nazýváme plochý uzel.

Jestliže postupně tvoříme ploché uzly ze čtyř nití, těsně seřazené za sebou, dostaneme šnůrku z podvojných plochých uzlů.

Šířka šnůrky z plochých uzlů je 1 centimetr délka 17 centimetrů.   

Vázání žebrového uzlu

Pro získání praxe s vázáním tohoto uzlu stačí rovněž zavěšení dvou nití, přičemž je zapotřebí 2x1,5 metru nitě.

 Pro žebrový uzel (někdy nazývaný ž rypsový) potřebujeme zíkladní nit, kterou nazýváme opěrnou (nebo vodicí) nití. Na ni vážeme žebrové uzly z ostatních nití. Jako opěrnou nit můžeme použít také nit odlišnou a tu pak nazýváme ,,hostující" nebo ,,cizi" nití. Ovšem ze zavěšených nití může kterákoli sloužit jako opěrná. Ostatní nitě nazýváme vázající.

 Považujme nyní 1. nit  vlevo za opěrnou (vodicí) nit. Držíme ji pravou rukou doprava ve vodorovném směru nad vázajícími nitěmi. Při vázání žebrových uzlů prochází opěrná nit vždy nad vázajícími nitěmi. 

Nejdříve vezměte 1. nit ležící napravo od opěrné nitě do levé ruky jako vázající nit. Vedeme ji nejdříve nad opěrnou nití směrem nahoru, potom pod opěrnou nití směrem dolů a a protáhneme spodní smyčkou. Potom uzel pevně dotáhneme, přičemž pevně držíme opěrnou nit. Tak dostaneme polovinu žebrového uzlu. Potom znovu děláme smyčku se stejnou nití. Tím jsme fixovali první uzel.  Tyto dva uzly společně tvoří jeden žebrový uzel. To znamená že také žebrový uzel je dvojitý.

Ze dvou dalších nití utvoříme rovněž po jednom žebrovém uzlu na opěrné niti a dostaneme řadu žebrových uzlů se třemi žebrovými uzly v jedné řadě.

Potom začneme s druhou řadou žebrových uzlů. V tomto případě bude opěrnou nití stejná nit, ovšem než ji otočíme doleva, Připevníme špendlíkem konec první řady, jinak by se sloupec žebrových uzlů roztáhl a s těží by zůstal svislý. Po zavěšení na špendlík držíme opěrnou nit směrem doleva vodorovně a směrem doleva na ni vážeme žebrové uzly. U této řady bude opěrná nit v naší levé ruce: vázající nitě bereme postupně za sebou do pravé ruky a pak pravou rukou vážeme žebrové uzly. Konec řady opět zavěsíme na špenlíky. Z uvedeného je patrno, že ať je osoba pravák nebo levák, musí při výrobě drhaných výrobků používat stejně obě dvě ruce. Musíme dbát na to, abychom žebrové uzly kladli těsně pod sebe tak, aby mezi nimi nevznikala mezera.

U třetí řady žebrových uzlů držíme opěrnou nit vodorovně doprava, u čtvrté řady vodorovně doleva atd. Uděláme tolik řad, abychom si dobře nacvičili vázání žebrových uzlů. Plynulým opakováním postupu vázání žebrových uzlů dostáváme hustý sloupec žebrových uzlů. 3ířka vzoru je cca. 1,5 až 2 cm.

Několik jednoduchých vzorů pro cvičení plochého uzlu (ze čtyř nití)

Sloupec plochých uzlů se střídáním nití

Na špendlík zavěsíme 2x1 metr dlouhé nitě. Na začátku vážeme jeden plochý uzel. potom zaměníme dvě krajní nitě za dvě středové nitě. V dalším se pak střídá jeden plochý uzel s jednou záměnou nití po celé délce sloupce. dbáme na to, Abychom po každé záměně niti nevtlačovali plochý uzel těsně pod předcházející uzel, protože vzor je pěkný jen tehdy, je-li drhán volně. Šířka vzoru je zhruba 1-1,5 cm.

Volně vázaný sloupec z plochých uzlů s obloučky na okraji

Pokračujeme-li  v tvorbě předcházejícího vzoru, vážeme jeden plochý uzel ve větší vzdálenosti od předcházejícího a jen málo jej tlačíme směrem nahoru, aby se na obou stranách tvořili z krajních nití pěkné obloučky. Potom "" vážeme ve stejné vzdálenosti jako v předcházejícím případě opět jeden plochý uzel a opět jej poněkud potlačíme směrem nahoru, aby se opět vytvořily na obou okrajích stejně dlouhé obloučky jako v předcházejícím případě. Potom vzor opakujeme od "". Aby tento dekorativní vzor byl pěkný, je nutné odhadnout okem správnou míru. Nejsou-li totiž ploché uzly ve stejné vzdálenosti od sebe nebo nejsou-li okrajové obloučky stejnoměrné, není ani vzhled vzoru pěkný. Šířka vzoru je zhruba 2 cm.

Hráškový vzor

Na špendlík se zavěsí 2x1,5 metru dlouhé nitě. Nejdříve "" vážeme čtyři ploché uzly těsně pod sebou, potom nitě vystřídáme, po šesti plochých uzlech protáhneme dvě základní nitě mezi volnými nitěmi vzniklými střídáním. Nakonec uzavřeme hráškový vzor jedním plochým uzlem. Potom opakujeme od "". Takto dostaneme sloupec uzlů hráškového vzoru, tvořeného plochými uzly. Šířka vzoru je cca. 1-1,5 cm.

Sloupec točitých uzlů

Jde o jeden z nejatraktivnějších a právě z toho důvodu nejčastěji používaných vzorů. Ce skutečnosti jde o obměnu plochých uzlů. Jestliže ze čtyř nití vážeme stále jen poloviny plochých uzlů těsně pod sebe, dostaneme sloupec točitých uzlů, popř. spirálový sloupec. Zde vynikne i to, zda začínáme plochý uzel z levé nebo pravé nitě.Začínáme-li vázat uzly stále z levé krajní nitě, točí se sloupec zleva doprava. Jestliže však naopak vážeme uzly stále z pravé krajní nitě, stáčí se sloupec zprava doleva. 

Vezmeme 2x1 metr nitě a přeložíme je na dvě části v poměru 20/80 centimetrů. Při vázání mají být obě kratší (opěrné) nitě uprostřed. V průběhu vázání se sloupec po každém šestém uzlu vždy zcela otočí o 360° spolu s nitěmi, které necháme volně se otočit, a pak pokračujeme ve vázání uzlů.

Několik jednoduchých vzorů k osvojení žebrového uzlu ze 4 nití

Vodorovná řada žebrových uzlů

Spotřeba materiálu: 2x1 metr dlouhé nitě zavěsíme na špendlíky. "" Opěrnou nití 2. řady žebrových uzlů je první nit